KABUL ŞARTLARI

Bu siteyi kullanarak, websitesinin kullanımına ilişkin genel Hüküm ve Koşulları kabul ettiğinizi belirtmektesiniz. BU KOŞULLARI KABUL ETMİYORSANIZ, SİTEDEN AYRILABİLİRSİNİZ. Bu Hüküm ve Koşullarda yapılan değişikliklerin yayınlanmasının ardından Emaar ve/veya bağlı kuruluşlarının sitelerini kullanmaya devam etmeniz durumunda tüm bu değişiklikleri kabul etmiş sayılacaksınız.

Aksi açıkça belirtilmedikçe, Emaar websayfası, mobil uygulama ve Emaar’ın diğer digital kanallarında yayınlanan tüm içeriklerle ilgili telif hakları Emaar’a aittir.

TİCARİ MARKA KULLANIMI

Emaar Properties PJSC, bağlı ortaklıkları, iştirakleri, yüklenicileri ve/veya katılım şirketleri bu web sitesinde yer alan tüm ticari ve hizmet markalarının hak sahibidir ve ticari ve hizmet markalarına ilişkin tüm hakları saklıdır.

BİLGİ VE MATERYALLERİN KULLANIMI

Bu sayfalarda yer alan bilgi ve materyaller – ve görünen şartlar, koşullar ve açıklamalar – değişebilir. Tüm ürün ve hizmetler bütün coğrafi bölgelerde mevcut olmayabilir. Belirli ürünler ve hizmetlerin kullanımı Emaar’ın nihai kararına ve kabulüne tabii olabilir.

Emaar olarak, kullanımınıza sunduğumuz websitesi, mobil uygulamalar ve digital media gibi tüm online – offline kanallarda (tümü birlikte “Platform” olarak anılacaktır), ziyaret ve kullanım deneyiminizi zenginleştirmek için çerezler, pikseller, GIF’ler vb. Kullanıyoruz. Tüm bu teknolojiler kısaca “Çerez/Çerezler” olarak anılacaktır.

Ziyaretçilerimizin ve kullanıcılarımızın çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımına ilişkin tercihleri bizim için esastır. Ancak Platform’un çalışması için zorunlu olan Çerezlerin kullanılması zorunludur. Ayrıca bazı çerezlerin devre dışı bırakılması durumunda Platformun bazı işlevlerinin kısmen veya tamamen çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.

WEBSİTESİNDE PAYLAŞILAN İÇERİKLER

Bu sayfalarda yer alan bilgi ve materyaller – ve görünen şartlar, koşullar ve açıklamalar – değişebilir. Tüm ürün ve hizmetler bütün coğrafi bölgelerde mevcut olmayabilir. Belirli ürünler ve hizmetlerin kullanımı Emaar’ın nihai kararına ve kabulüne tabii olabilir.

Emaar olarak, kullanımınıza sunduğumuz websitesi, mobil uygulamalar ve digital media gibi tüm online – offline kanallarda (tümü birlikte “Platform” olarak anılacaktır), ziyaret ve kullanım deneyiminizi zenginleştirmek için çerezler, pikseller, GIF’ler vb. Kullanıyoruz. Tüm bu teknolojiler kısaca “Çerez/Çerezler” olarak anılacaktır.

Ziyaretçilerimizin ve kullanıcılarımızın çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımına ilişkin tercihleri bizim için esastır. Ancak Platform’un çalışması için zorunlu olan Çerezlerin kullanılması zorunludur. Ayrıca bazı çerezlerin devre dışı bırakılması durumunda Platformun bazı işlevlerinin kısmen veya tamamen çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.

SORUMLULUKLA İLGİLİ SINIRLAMALAR

Emaar, bu siteyle ve/veya sitenin kullanımından veya herhangi bir tarafça kullanılamamasından ve/veya sitedeki içeriklere güvenilmesinden kaynaklanan doğrudan veya dolaylı, özel, tesadüfi ve/veya bağlı hasar, kayıplar veya masraflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarardan sorumlu olmayacaktır. bu sitenin içeriği veya herhangi bir performans hatası, hata, ihmal, kesinti, kusur, gecikme veya çalışma veya iletim hatası, bilgisayar virüsü, hat ve/veya sistem arızası ile bağlantılı olarak, Emaar ve/veya temsilcilerine bu olasılık bildirilse dahi bu tür zararlar, kayıplar veya masraflar, diğer internet kaynaklarına bağlantı sağlayan linkler le ilgili tüm riskler size aittir. Bu kaynaklar tarafından sağlanan içeriklerin doğruluğu, ifade edilen görüşler ve diğer bağlantılar Emaar tarafından araştırılmaz, doğrulanmaz, izlenmez veya onaylanmaz. Sorumlulukların Sınırlandırılması maddesi yasaların izin verdiği en geniş ölçüde yürürlüğe girecektir.

WEBSİTESİ VE PLATFORMLARA GİRİLEN BİLGİLER

Emaar’a, webistesi ve/veya Platformları üzerinden girilen tüm bilgiler, 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete ve ekinde yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenecektir. Emaar Grup Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın detaylarına https://portal.emaarsquaremall.com  adresinden ulaşabilirsiniz.

DEĞİŞİKLİKLER

Bu hüküm ve koşullar, Emaar tarafından haber verilmeksizin herhangi bir zamanda tümüyle ve kısmen değiştirilebilir. Yapılan değişiklikler, değişiklikleri ihtiva eden yeni metinlerin aşağıdaki adreslerde yayınlanması ile geçerlilik kazanır: https://www.emaarsquaremall.com , https://www.emaarakvaryum.com , https://www.emaarskyview.com/, https://www.emaar.com, https://www.emaar.com  veya https://portal.emaarsquaremall.com”, https://www.addresshotels.com

GEÇERLI HUKUK VE YARGI MERCII

Bu web sitesine erişerek ve bu web sitesi aracılığıyla sunulan tesis, ürün veya hizmetleri kullanarak, bu  erişim ve tesislerin, ürünlerin ve hizmetlerin sağlanması ve kulanılmasının  Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olduğunu ve münhasır yargı yetkisinin İstanbul (Anadolu) Mahkemelerinde olduğunu kabul etmiş sayılacaksınız.

EMAAR GRUP - KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

Emaar Libadiye Gayrimenkul Geliştirme A.Ş  – Address Hotel İstanbul Şubesi, Emaar Libadiye Gayrimenkul Geliştirme A.Ş  – İstanbul Seyir Terası Otelcilik ve Turizm Yatırımları A.Ş., Emaar Properties Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. ve Emaar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş., Emaar Properties PJSC Emaar’ın holding şirketlerini,  yan kuruluşlarını, iştiraklerini ve katılım şirketlerini  (bundan böyle “Emaar”, “biz” veya “bizim” olarak anılacaktır) verilerinizin gizliliğine saygı duymayı ve yürürlükteki 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuatlara uymayı tahhüt eder.

Bu maddede ifade edilen Emaar Grubu Kişisel Verilerin Korunması Politikası (“Veri Koruma Politikası”) ve Veri Kullanım Açıklaması “Açıklama”), siteyi ziyaret ettiğinizde bilgilerinizi nasıl işlediğimiz başka bir deyimle nasıl topladığımızı, sakladığımızı, kullandığımızı ve koruduğumuzu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu altndaki haklarınızı ifade eder.

KABUL ŞARTLARI

Bu siteyi ziyaret ederek, bu sayfada ve refere edilen sayfalardaki tüm bildirimlere onay vermiş sayılacaksınız. Bu bildirimlere onay vermiyorsanız, lütfen bu siteyi ziyaret etmeyin ve sunulan hizmetlerden yararlanmayın. Bu Bildirimin koşullarındaki değişikliklerin yayınlanmasının ardından Emaar’ı kullanmaya devam etmeniz durumunda tüm bu değişiklikleri kabul etmiş sayılacaksınız

Emaar Square Mall close icon

Mağaza, restaurant, etkinlik arama